Concorde Design bistår organisasjoner, forlag og kulturliv med visuelt uttrykk, og gir form til bøker, publikasjoner og ideer.